אודות

חותמים מחדש נוסדה ב-1997 במטרה להחזיר לציבור הישראלי את מחויבותו לערכי מגילת העצמאות בכלל ובפרט:

" מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

חותמים מחדש נוסדה באירוע חגיגי לציון 50 שנה למדינה בו ישראלים מכל המגזרים הביעו את תמיכתם בערכים אלה וחתמו על עותק של מגילת העצמאות.

 

מטרות העמותה:

 • יצירת שינוי חינוכי וערכי במדינת ישראל.
 • העמקת ההזדהות עם ה"אני מאמין" הקולקטיבי של מדינת ישראל.
 • סיוע לגופי חינוך מוכרים לטיפוח עבודתם ולצמצום פערים בחינוך.
 • חותמים מחדש תתמוך בפעילות ארגונים אחרים העולים בקנה אחד עם מטרותיה.

פעילות העמותה:

 • יצירת שינוי חינוכי, חברתי וערכי במדינת ישראל.
 • העמקת היישום החינוכי, המעשי והערכי של ערכי מגילת העצמאות ברוח החירות והצדק.
 • חיזוק החברה הישראלית ומוסדותיה, וקידום הזכויות החינוכיות והחברתיות לכלל תושבי ישראל.
 • שיתופי פעולה בפרויקטים בישראל שמקדמים את ערכי מגילת העצמאות.
 • גיוס משאבים בתוך ישראל.
 • קמפיינים תקשורתיים בישראל לקידום ערכי הדמוקרטיה.
 • תמיכה בפעילות ארגונים אחרים העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה.

חברי ועד מנהל

גב' אלן גולדברג – יו"ר

מר אורי שרף

גב' ליסה פרייס- פריד

גב' ג'נט מלצר

חברי ועדת ביקורת

מר רון הנדין- יו"ר

גב' מיכל אופנהיים