רשימת תמיכות 2017 – חיזוק החברה הישראלית

בשנת 2017 המשיכה עמותת חותמים מחדש את תמיכתה בארגונים הבאים:

האגודה לזכויות האזרח בישראל

סיכוי- העמותה לקידום שוויון אזרחי