רשימת תמיכות 2016 – חיזוק החברה הישראלית

בשנת 2016 תמכה חותמים מחדש במספר ארגונים הפועלים לחיזוק החברה הישראלית:

האגודה לזכויות האזרח בישראל

התנועה לחופש המידע

סיכוי- העמותה לקידום שוויון אזרחי

טבקה