רשימת תמיכות 2015 – חיזוק החברה הישראלית

בהמשך לתמיכות בשנים הקודמות המשיכה חותמים מחדש לתמוך בארגוני צדק חברתי כלכלי אשר הושפעו רבות מהמצב בשנים האחרונות: המשבר הכלכלי השפיע על אוכלוסיית היעד של הארגונים והעצים את הבעיות עימן הן מתמודדות. בנוסף, הירידה בתרומות מגבילה ומקשה על יכולתם של הארגונים להתמודד עם הצורך הגדל בפעילותם.

חותמים מחדש הינה עמותה השואפת לחיזוק החברה הישראלית ולתמיכה בקידום זכויותיהם של אוכלוסיות מוחלשות, ולכן שמחה לתמוך בארגונים רבים הפועלים לקידום צדק חברתי וחיזוק החברה הישראלית מהיבטים שונים, כגון: זכויות נשים, זכויות חינוך, זכויות עולים, זכויות מיעוטים, זכויות עובדים, ביטחון תזונתי, זכויות דיור וקידום מדיניות חברתית כלכלית כוללת.

בשנת 2015 תמכה חותמים מחדש בארגונים הבאים:

האגודה לזכויות האזרח

מרכז אדווה

כל ישראל חברים

מהפך – תגיר

נשים נגד אלימות

טבקה

איתך – מעכי