רשימת תמיכות 2014 – חיזוק החברה הישראלית

בהמשך לתמיכות בשנים הקודמות המשיכה חותמים מחדש לתמוך בארגוני צדק חברתי כלכלי אשר הושפעו רבות מהמצב בשנים האחרונות- המשבר הכלכלי השפיע על אוכלוסיית היעד של הארגונים והעצים את הבעיות עימם הן מתמודדות. בנוסף, הירידה בתרומות מגבילה ומקשה על יכולתם להתמודד עם הצורך הגדל בפעילותם.

חותמים מחדש, בתור ארגון השואף לחיזוק החברה הישראלית ולתמוך בקידום זכויותיהם של אוכלוסיות מוחלשות. שמחה לתמוך בארגונים רבים הפועלים לקידום צדק חברתי וחיזוק החברה הישראלית מהיבטים שונים, כגון: זכויות נשים, זכויות חינוך, זכויות עולים, זכויות מיעוטים, זכויות עובדים, ביטחון תזונתי, זכויות דיור וקידום מדיניות חברתית כלכלית כוללת.

בשנת 2014 תמכה חותמים מחדש בארגונים הבאים:

קו לעובד

האגודה לזכויות האזרח

מנהיגות אזרחית

מודעות פרסומת