רשימת תמיכות 2014 – חיזוק החברה הישראלית

בשנת 2014 תמכה חותמים מחדש בשלושה ארגונים הפועלים לחיזוק החברה הישראלית:

קו לעובד

האגודה לזכויות האזרח

מנהיגות אזרחית