רשימת תמיכות 2013– חיזוק החברה הישראלית

בשנת 2013 תמכה חותמים מחדש בשני ארגונים הפועלים לחיזוק החברה הישראלית:

קו לעובד

במעגלי צדק