רשימת תמיכות 2012 – חיזוק החברה הישראלית

בהמשך לתמיכות בשנת 2011, גם בשנת 2012 המשיכה חותמים מחדש לתמוך בארגוני צדק חברתי כלכלי אשר הושפעו רבות מהמצב בשנים האחרונות- המשבר הכלכלי השפיע על אוכלוסיית היעד של הארגונים והעצים את הבעיות עימם הן מתמודדות. בנוסף, הירידה בתרומות מגבילה ומקשה על יכולתם להתמודד עם הצורך הגדל בפעילותם.

חותמים מחדש, בתור ארגון השואף לחיזוק החברה הישראלית ולתמוך בקידום זכויותיהם של אוכלוסיות מוחלשות. שמחה לתמוך בארגונים רבים הפועלים לקידום צדק חברתי וחיזוק החברה הישראלית מהיבטים שונים, כגון: זכויות נשים, זכויות חינוך, זכויות עולים, זכויות מיעוטים, זכויות עובדים, ביטחון תזונתי, זכויות דיור וקידום מדיניות חברתית כלכלית כוללת.

בשנת 2012 תמכה חותמים מחדש בארגונים הבאים:

סנגור קהילתי

קו לעובד

איתך – מעכי

אמון הציבור

מרכז אדווה

מודעות פרסומת