רשימת תמיכות 2012 – דמוקרטיה וריבוי קולות

כמו בשנה שעברה, גם השנה חותמים מחדש מעוניינת לקדם חברה ישראלית פתוחה ומקבלת יותר בנושאים של דת וזהות יהודית, ריבוי קולות ודעות בזירה הדמוקרטית. פלורליזם דתי, שוויון לכל הזרמים ביהדות, סובלנות ולכידות חברתית חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה וכן לחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצה.

בשנת 2012 תמכה חותמים מחדש בארגונים הבאים:

מרכז צדק לנשים

מכון הוויה

קואליציית עיקר

פנים

מודעות פרסומת