תמיכות בעבר- חיזוק החברה הישראלית

החל משנת 2011, חותמים מחדש תומכת בארגונים אחרים אשר פעילותם עומדת בקנה אחד עם מטרותיה. הוועד המנהל של העמותה בחר להתמקד בסיוע לארגונים אשר פועלים לחיזוק החברה הישראלית כאחד משני תחומי התמיכות העיקריים של העמותה.

חיזוק החברה הישראלית

ההפרטה ההולכת ומתפשטת של רשת הביטחון החברתית בישראל בעשרים השנים האחרונות וקיצוצי התקציב המסיביים, מקשים על המגזר הציבורי, גם אם יש לו נכונות לכך, להתמודד עם צרכי האוכלוסיות המוחלשות בישראל- הגוברים כמובן בעת משבר. נראה שמגמת הממשלה הנוכחית הינה מדיניות של הפרטה מואצת, התפרקות המדינה מנכסיה ומאחריותה הסוציאלית. ארגוני הצדק החברתי כלכלי הושפעו רבות מהמצב בשנים האחרונות: המשבר הכלכלי שהשפיע הן על אוכלוסיית היעד של הארגונים והעצים את הבעיות עימן הן מתמודדות, ומנגד הירידה בתרומות המגבילה ומקשה על יכולתם של הארגונים להתמודד עם הצורך הגדל בפעילותם.

חותמים מחדש שואפת לחיזוק החברה הישראלית ומעוניינת לתמוך ביוזמות אשר מקדמות את הזכויות של אוכלוסיות מוחלשות. ארגונים רבים פועלים לקידום צדק חברתי וחיזוק החברה הישראלית מהיבטים שונים, לדוגמא: זכויות נשים, זכויות חינוך, זכויות עולים, זכויות מיעוטים, זכויות עובדים, ביטחון תזונתי, זכויות דיור וקידום מדיניות חברתית כלכלית כוללת.

תמיכות שניתנו על ידי חותמים מחדש בתחום חיזוק החברה הישראלית- על פי שנים:

רשימת תמיכות 2011 – חיזוק החברה הישראלית

רשימת תמיכות 2012 – חיזוק החברה הישראלית

רשימת תמיכות 2013– חיזוק החברה הישראלית

רשימת תמיכות 2014 – חיזוק החברה הישראלית

רשימת תמיכות 2015 – חיזוק החברה הישראלית

רשימת תמיכות 2016 – חיזוק החברה הישראלית

רשימת תמיכות 2017 – חיזוק החברה הישראלית