רשימת תמיכות 2017 – דמוקרטיה וריבוי קולות

כמו בשנים קודמות, גם בשנת 2017 חותמים מחדש מעוניינת לקדם חברה ישראלית פתוחה ומקבלת יותר בנושאים של דת וזהות יהודית, ריבוי קולות ודעות בזירה הדמוקרטית. פלורליזם דתי, שוויון לכל הזרמים ביהדות, סובלנות ולכידות חברתית חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה וכן לחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצה.

בשנת 2017 תמכה חותמים מחדש בארגונים הבאים:

נאמני תורה ועבודה

הסדנא לידע ציבורי