רשימת תמיכות 2016 – דמוקרטיה וריבוי קולות

גם בשנת 2016 תמכה חותמים מחדש בארגונים המקדמים דמוקרטיה וריבוי קולות ואלו הם:

נאמני תורה ועבודה

מבוי סתום