רשימת תמיכות 2015 – דמוקרטיה וריבוי קולות

בשנת 2015 תמכה חותמים מחדש במספר ארגונים המקדמים דמוקרטיה וריבוי קולות:

התנועה ליהדות מתקדמת

נאמני תורה ועבודה

מבוי סתום