רשימת תמיכות 2014 – דמוקרטיה וריבוי קולות

כמו בשנים קודמות, גם בשנת 2014 חותמים מחדש מעוניינת לקדם חברה ישראלית פתוחה ומקבלת יותר בנושאים של דת וזהות יהודית, ריבוי קולות ודעות בזירה הדמוקרטית. פלורליזם דתי, שוויון לכל הזרמים ביהדות, סובלנות ולכידות חברתית חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה וכן לחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצה.

בשנת 2014 תמכה חותמים מחדש בארגונים הבאים:

נאמני תורה ועבודה

אסף – ארגון סיוע לפליטים

מוזאיקה

אפשר אחרת