רשימת תמיכות 2013 – דמוקרטיה וריבוי קולות

בשנת 2013 תמכה חותמים מחדש בשני ארגונים אשר מקדמים דמוקרטיה וריבוי קולות:

ארץ אחרת

מכון הוויה