רשימת תמיכות 2012 – דמוקרטיה וריבוי קולות

בשנת 2012 תמכה חותמים מחדש במספר ארגונים המקדמים דמוקרטיה וריבוי קולות:

מרכז צדק לנשים

מכון הוויה

קואליציית עיקר

פנים