תמיכות בעבר- דמוקרטיה וריבוי קולות

החל משנת 2011, חותמים מחדש תומכת בארגונים אחרים אשר פעילותם עומדת בקנה אחד עם מטרותיה. הוועד המנהל של העמותה בחר להתמקד בסיוע לארגונים אשר פועלים לחיזוק דמוקרטיה וריבוי קולות כאחד משני תחומי התמיכות העיקריים של העמותה.

דמוקרטיה וריבוי קולות

מגילת העצמאות מבטיחה חופש דת ודעה אך המציאות בישראל חושפת תמונה אחרת. במציאות, בתחום חופש הדת, מחזיק הזרם האורתודוקסי במונופול על ענייני אישות, על אופיים של חגים וטקסים במעגל החיים היהודי ועל חלוקת תקציבי החינוך. במקביל, בשנים האחרונות חופש הדעה גם עומד בסימן שאלה כאשר נשמעים קולות המעוניינים להחליש את המוסדות הדמוקרטים וחותרים להשתיק את אלה המזהירים מפני תופעות מגונות כגון גזענות, הפלייה ושלילת זכויות. ישראלים רבים חשים ניכור לממסד הדתי בישראל ואחרים פיתחו כלפיו טינה עמוקה הנובעת מכפייה דתית. מודלים יהודיים אלטרנטיביים למודל האורתודוקסי כמעט ואינם זוכים להתייחסות וחשיפה בישראל והתוצאה היא שרבים מוותרים כליל על זהותם היהודית.

חותמים מחדש מעוניינת לקדם חברה ישראלית פתוחה ומקבלת יותר בנושאים של דת וזהות יהודית, ריבוי קולות ודעות בזירה הדמוקרטית. פלורליזם דתי, שוויון לכל הזרמים ביהדות, סובלנות ולכידות חברתית חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה וכן לחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצות.

תמיכות שניתנו על ידי חותמים מחדש בתחום דמוקרטיה וריבוי קולות- על פי שנים:

רשימת תמיכות 2011 – דמוקרטיה וריבוי קולות

רשימת תמיכות 2012 – דמוקרטיה וריבוי קולות

רשימת תמיכות 2013 – דמוקרטיה וריבוי קולות

רשימת תמיכות 2014 – דמוקרטיה וריבוי קולות

רשימת תמיכות 2015 – דמוקרטיה וריבוי קולות

רשימת תמיכות 2016 – דמוקרטיה וריבוי קולות

רשימת תמיכות 2017 – דמוקרטיה וריבוי קולות