רשימת תמיכות 2017 – דמוקרטיה וריבוי קולות

כמו בשנים קודמות, גם השנה חותמים מחדש מעוניינת לקדם חברה ישראלית פתוחה ומקבלת יותר בנושאים של דת וזהות יהודית, ריבוי קולות ודעות בזירה הדמוקרטית. פלורליזם דתי, שוויון לכל הזרמים ביהדות, סובלנות ולכידות חברתית חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה וכן לחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצה.

בשנת 2017 תומכת חותמים מחדש בארגונים הבאים:

נאמני תורה ועבודה

הסדנא לידע ציבורי

מודעות פרסומת