תמיכות

 החל משנת 2011, חותמים מחדש תומכת בארגונים אחרים אשר פעילותם עומדת בקנה אחד עם מטרותיה. הוועד המנהל של העמותה בחר להתמקד בשני תחומי התמחות לתמיכות:

1. חיזוק החברה הישראלית

ההפרטה ההולכת ומתפשטת של רשת הביטחון החברתית בישראל בעשרים השנים האחרונות וקיצוצי התקציב המסיביים, מקשים על המגזר הציבורי, גם אם יש לו נכונות לכך, להתמודד עם צרכי האוכלוסיות המוחלשות בישראל- הגוברים כמובן בעת משבר. נראה שמגמת הממשלה הנוכחית הינה מדיניות של הפרטה מואצת, התפרקות המדינה מנכסיה ומאחריותה הסוציאלית. ארגוני הצדק החברתי כלכלי הושפעו רבות מהמצב בשנים האחרונות: המשבר הכלכלי שהשפיע הן על אוכלוסיית היעד של הארגונים והעצים את הבעיות עימן הן מתמודדות, ומנגד הירידה בתרומות המגבילה ומקשה על יכולתם של הארגונים להתמודד עם הצורך הגדל בפעילותם.

חותמים מחדש שואפת לחיזוק החברה הישראלית ומעוניינת לתמוך ביוזמות אשר מקדמות את הזכויות של אוכלוסיות מוחלשות. ארגונים רבים פועלים לקידום צדק חברתי וחיזוק החברה הישראלית מהיבטים שונים, לדוגמא: זכויות נשים, זכויות חינוך, זכויות עולים, זכויות מיעוטים, זכויות עובדים, ביטחון תזונתי, זכויות דיור וקידום מדיניות חברתית כלכלית כוללת.

לרשימת התמיכות שניתנו על ידי חותמים מחדש משנת 2011 בתחום חיזוק החברה הישראלית:

תמיכות בעבר- חיזוק החברה הישראלית

2. דמוקרטיה וריבוי קולות

מגילת העצמאות מבטיחה חופש דת ודעה אך המציאות בישראל חושפת תמונה אחרת. במציאות, בתחום חופש הדת, מחזיק הזרם האורתודוקסי במונופול על ענייני אישות, על אופיים של חגים וטקסים במעגל החיים היהודי ועל חלוקת תקציבי החינוך. במקביל, בשנים האחרונות חופש הדעה גם עומד בסימן שאלה כאשר נשמעים קולות המעוניינים להחליש את המוסדות הדמוקרטים וחותרים להשתיק את אלה המזהירים מפני תופעות מגונות כגון גזענות, הפלייה ושלילת זכויות. ישראלים רבים חשים ניכור לממסד הדתי בישראל ואחרים פיתחו כלפיו טינה עמוקה הנובעת מכפייה דתית. מודלים יהודיים אלטרנטיביים למודל האורתודוקסי כמעט ואינם זוכים להתייחסות וחשיפה בישראל והתוצאה היא שרבים מוותרים כליל על זהותם היהודית.

חותמים מחדש מעוניינת לקדם חברה ישראלית פתוחה ומקבלת יותר בנושאים של דת וזהות יהודית, ריבוי קולות ודעות בזירה הדמוקרטית. פלורליזם דתי, שוויון לכל הזרמים ביהדות, סובלנות ולכידות חברתית חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה וכן לחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצות.

לרשימת התמיכות שניתנו על ידי חותמים מחדש משנת 2011 בתחום דמוקרטיה וריבוי קולות:

תמיכות בעבר- דמוקרטיה וריבוי קולות