קידום חופש המחאה

בשנת 2015, הפרויקט התקיים בשיתוף מרכז תמורה – המרכז המשפטי למניעת אפליה, אשר נוסד בשנת 2007 במטרה להיאבק למען אוכלוסיות מוחלשות ומושתקות בחברה הישראלית, אשר מופלות על בסיס מרכיבי זהות כגון מגדר, מיניות ואתניות. על מנת להביא לשינוי חברתי וכלכלי פועל המרכז במסגרת השדה המשפטי על ידי כלים כמו פנייה לערכאות, סיוע משפטי לקבוצות ולפרטים שנפגעו כתוצאה מאפליה וליווי של מהלכים המתמקדים בחקיקה מתקנת.

הארגון מאמין כי לאסטרטגיה של הגשת תביעות נזיקין קטנות פוטנציאל משמעותי אף יותר במאבק כנגד הגבלת חופש הביטוי וחופש המחאה ע"י הרשויות. הארגון הכשיר פעילים להגשת תביעות אלה והתחיל לפתח עבורם עבורם ערכת כלים למימוש ההליך, כולל הדרכה באיסוף ראיות, הגשת התביעות בבית המשפט לתביעות קטנות בגין פגיעות כגון פיזור הפגנה באופן לא חוקי, מעצרים לא חוקיים, והטרדה מינית של פעילי מחאה.
הארגון פועל להקמת מאגר מידע על הפרות חופש הביטוי והמחאה בפרספקטיבה של דיני הנזיקין, במטרה לחקור את הנושא ולמצוא "מקרי דגל" כבסיס לתביעות נזק רחבות יותר, וכן לתאר תופעות רוחב שדורשות טיפול.

בשנת 2016 המשיך הארגון בפעילות המתוארת לעיל. יחד עם קמפוס שתיל וארגונים נוספים המקדמים את חופש המחאה, התקיימו מספר הכשרות לעשרות פעילים ממאבקים חברתיים שונים בנושא כלים לשמירת וקידום חופש המחאה. הושלמה הכנת המדריך להגשת תביעה קטנה. יחד עם סטודנטים בקליניקה לדיני נזיקין בפקולטה למשפטים במכללה למנהל בראשון לציון, הארגון הדריך פעילים בתהליך הגשת התביעות הקטנות, מספר תביעות כבר הוגשו במהלך 2016 ועוד כמה הוגשו ב- 2017.