שוויון במרחב – הצעות יישומיות להתמודדות עם תופעת הדרת הנשים בישראל

דו"ח שוויון במרחב