ארץ אחרת

כתב העת "ארץ אחרת" נולד מהצורך להציב אלטרנטיבה ערכית ותרבותית לעיתונות הישראלית הקיימת. הוא כתב העת היחיד בישראל העוסק בעקביות ובשיטתיות בנושאי יסוד שעיתונות בעלת מחוייבות לאומית ואזרחית צריכה לדון בהם וביניהם: תוכנה ומטרותיה ארוכת הטווח של מדינת ישראל, מה צריך להיות סולם הערכים שלה ברמה החברתית והתרבותית; שאלת היחסים עם הערבים, והאפשרות לשפר אותם בתוך ישראל ומחוץ לגבולותיה; השיבה של העם היהודי בתור עם ריבוני אל המזרח ומשמעותה; חוסר היכולת של העולם היהודי התורני להתמודד עם הריבונות היהודית המחודשת ועם השאלות שמציבה המודרנה; היחסים עם יהודי התפוצות ומצבם ועיסוק בשאלות של צדק חברתי ואופי חלוקת הנכסים בתוך החברה הישראלית.

חותמים מחדש סייעה לכתב העת לעבור להיות כתב עת אינטרנטי

לאתר ארץ אחרת: https://eretzacheret.org