העין השביעית

עמותת "העין השביעית" מפעילה את אתר "העין השביעית", העוסק בביקורת, סיקור, מעקב וניתוח עיתונות ותקשורת בישראל, במטרה לשמור על חופש הביטוי, לחזק את האתיקה העיתונאית וכך לפעול לטובת חוסנה ואיתנותה של הדמוקרטיה הישראלית.
הפרויקט מעסיק כתב אחד מתוך מערך הכותבים והעורכים הפועל לטובת "העין השביעית". הפרויקט מקדם פרויקטים תחקיריים ודיווחים שוטפים בתחומי הדיווח והסיקור של "העין השביעית".

בשנת 2015 החל מגע עם העין השביעית על ביצוע פרויקט משותף והפרויקט אושר ע"י הוועד המנהל של "חותמים מחדש" בינואר 2015.
בפברואר 2016 נחתם ההסכם עם העין השביעית לביצוע פרויקט משותף.

בשנת 2016 יזמה, יצרה ופרסמה מערכת "העין השביעית" מספר פרויקטים מיוחדים כגון "מדד הייצוג", "נתניהו והתקשורת", מגמות 2016", וזאת מלבד הסיקור השוטף של תחום התקשורת והעיתונות וביקורת התקשורת, והמשך מעקב אחרי נושאי ליבה כגון פרסום סמוי, חופש העיתונות וחופש הביטוי, אתיקה עיתונאית, שקיפות וייצוג מיעוטים בתקשורת.

בשנת 2017 ובשנת 2018 חודש ההסכם עם העין השביעית לביצוע הפרויקט המשותף.