קרן שטיין

קרן שטיין הינה קרן משפחתית, אשר הוקמה בסוף שנת 2014 והחלה לפעול בשנת 2015 במספר מוקדים: איכות הסביבה, מוגבלויות, קידום נשים, זכויות המיעוט הערבי וחברה משותפת. עיקר הפעילות היא מתן מענקים לארגונים בתחומים הללו.

קרן שטיין מעוניינת לעודד פילנתרופיה ישראלית ומדי שנה היא תומכת בארגונים רבים. דוגמה לארגונים נתמכים: קשר, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, בזכות, קיימא, שלובים, סיכוי ואחרים.