זוכות בפרס קרן יפה לונדון יערי לשנת 2012

בשנת 2012 הזוכות בפרסים היו:

גלית אבו אהרון מקריית יובל, בירושלים. פעילה בקבוצת נשים במסגרת קהילות מאמינות בחינוך, יזמית ופועלת להקמת קבוצה, פעילויות והצמחת מנהיגות קהילתית בשכונת קריית יובל.

טל אוחנה מירוחם. סגנית ראש מועצת ירוחם. מקימה מיזם להעצמת נשים ושילובן במגזר הציבורי והפוליטי בירוחם.

מירי שלם מבית שמש. פועלת לקידום דיאלוג בינמגזרי בין נשים באקלים החברתי השסוע של בית שמש. עובדת למען פיתוח הדיאלוג לרמת כלי לשינוי חברתי ולהפיכתו למודל ארצי. יזמה את מחול המחאה של נשות בית שמש ה"פלאשמוב" בחודש ינואר השנה.

החל פרויקט האמהות העובדות. מטרת הפרויקט, אשר החל בספטמבר 2012, הוא להעלות למודעות את הקשיים הכלכליים והפוליטיים העומדים בפני אמהות עובדות. הפרויקט עובד מהשטח כלפי מעלה, תחילה מעצים את הנשים כדי שיוכלו להשפיע על הקהילה שלהם ולאחר מכן בונה יכולת משפטית לשינוי מדיניות.